"Verwilderde weelde" 

- De kracht van de aarde, de kracht van de natuur. -

Terre-Pure keramiekatelier

Foto door Claude Smekens. Dit beeld is een creatie van Els van keramiekatelier Terre-Pure maar kan ook onder haar begeleiding in workshop gemaakt worden.