"Verwilderde weelde" 

- De kracht van de aarde, de kracht van de natuur. -